Společnost Embt.biz s.r.o. změnila jméno na Code Secure s.r.o.

Autor: Zbyněk Mucha

Faronics Deep Freeze

Deep Freeze je softwarový program, který zabraňuje provedení jakýchkoli trvalých změn v počítači. Deep Freeze udržuje počítač v jednom ze dvou stavů: „Frozen“ a „Thawed“, tedy...

Code Secure s.r.o.

Na Českém a Slovenském trhu zastupujeme celou řadu společností, jejichž produkty jsou více či méně spojené s návrhem, vývojem, testováním, nasazením, monitorováním, provozem a...

Změna názvu společnosti od ledna 2022

Embt.biz s.r.o. změnila název na Code Secure s.r.o. Novým názvem chceme vyjádřit celkové směrování společnosti k podpoře rychlého a bezpečného vývoje aplikací ve všech jeho...