Změna názvu společnosti od ledna 2022

Embt.biz s.r.o. změnila název na Code Secure s.r.o. Novým názvem chceme vyjádřit celkové směrování společnosti k podpoře rychlého a bezpečného vývoje aplikací ve všech jeho fázích a aspektech. Nabízíme široké spektrum nástrojů pokrývající potřeby moderního vývoje aplikací, kromě vlastních vývojových nástrojů se jedná o technologie pro všechna stádia vývojového cyklu včetně softwarové bezpečnosti.

Leave a Comment