Log (journal)

Log ve smyslu deníku je chronologický záznam určitého typu událostí (označení má kořeny v minulosti, například lodní deník – Logbook). V oblasti IT se typicky využívá pro automatické ukládání časovým údajem opatřených informací souvisejících s provozem systémů a aplikací. Log nabízí následující uplatnění:

  • Testování a monitoring: Usnadňuje identifikaci případných chyb v systému
  • Bezpečnost: poskytuje auditní stopu (kdy, kdo a co v systému dělal)
  • Obnova dat: Některé databázové stroje využívají log pro zálohování a obnovu dat
Leave a Comment