Metadata

Pojmem “metadata” označujeme data (rozšiřující informace) o datech. Vezměme například hodnoty 74 a 92. I když budeme mít jistotu, že se jedná o data z ověřeného zdroje, bez pomoci metadat je nemožné je odpovídajícím způsobem interpretovat. Teprve, doplníme-li metadata, jako například, že se jedná o rozsah účinnosti určitého zařízení a hodnoty jsou uváděny v procentech s přesností na dvě desetinná místa, jsme s uvedenými daty schopni správně pracovat.

Leave a Comment