Plug-in (add-on, extension)

Jako plug-in označujeme počítačový software, který rozšiřuje jinou (hostitelskou) aplikaci o nové funkce, aniž by ji kvůli tomu bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat. Zásuvné moduly poskytují uživatelům možnost si aplikaci, která jejich použití podporuje, přizpůsobit podle svých individuálních potřeb. Jako příklad je možné uvést zásuvné moduly pro webové prohlížeče, s kterými má zkušenost většina uživatelů.

Leave a Comment