TMS komponenta AdvFrameView

Rámce jsou zásadním prvkem pro zapouzdření opakujících se souborů prvků uživatelského rozhraní aplikace. Nejen, že umožňují vizuálně navrhnout dílčí oblast formuláře jako samostatnou komponentu, ale také s ní můžeme svázat logiku ošetřující zobrazení uživatelského rozhraní.

V praxi můeme narazit na situace, kdy by bylo výhodné použít rámce (a jimi zapouzdřené komponenty) v rámci seznamů nebo tabulek. Technicky to lze provést vytvořením potřebného množství instancí třídy zvoleného rámce. Nová komponenta společnosti TMS TAdvFrameView tento koncept zjednodušuje. Komponentu lze nakonfigurovat tak, aby byly jednotlivé rámce vytvářeny v rámci komponenty dynamicky za běhu aplikace.

Podobnou komponentu nabízí knihovna VCL pod názvem ControlList. Zde však narazíme na jedno zásadní omezení, a to, že v listu mohou být použity pouze prvky zděděné z třídy TGraphicControl. Naproti TMS TAdvFrameView umožňuje použít skutečně libovolný ovládací prvek, který pro zamýšlený cíl potřebujete.

Na následujícím příkladu můžete vidět rámec použitý jako buňka v mřížce uspořádané s použitím komponenty TAdvFrameView, která je nakonfigurovaná tak, aby se vhodně přizpůsobovala velikosti obrazovky, ale yároveň tak, tak, aby sloupce stále respektovaly velikost rámců, a ty takbyly vždy viditelné:

Nový prvek tak může vývojářům usnadnit tvorbu rozhraní pro zobrazení grafiky, dashboardů a jiných komplexních přehledů.

Leave a Comment