Oznamujeme dostupnost RAD Studia 12 Athens


Embarcadero s radostí oznamule vydání RAD Studia 12 Athens spolu s Delphi 12 a C++ Builder 12. Vydání RAD Studia 12 Athens je plné zajímavých nových funkcí, které kladou základy pro budoucnost tohoto produktu.

Klíčové nové funkce

  • Integrace nástroje Visual Assist do IDE pro C++Builder, který poskytuje ve své třídě nejlepší dokončování kódu, navigaci v kódu a refaktorizaci přejmenování pro jazyk C++.
  • Náhled výrazně aktualizovaného kompilátoru jazyka C++ pro Win64 založeného na jazyku CLANG, který podporuje nejnovější standardní funkce jazyka C++ a nabízí lepší integraci s externími knihovnami a kódem C++
  • Doplňky jazyka Delphi včetně víceřádkových řetězcových literálů, které reagují na některé relevantní požadavky zákazníků
  • Podpora Skia v nástroji FireMonkey, která nabízí vyšší výkon a kvalitu vykreslování grafiky a ovládacích prvků uživatelského rozhraní na všech cílových platformách, s přijetím nového základu pro FireMonkey
  • Přepracované rozhraní MDI a nová architektura uživatelského rozhraní s kartami pro VCL, které našim zákazníkům pomohou modernizovat jejich stávající aplikace a přidat do stávajících programů podporu HighDPI a stylování s minimálním úsilím na jejich straně
  • Nová komponenta FireDAC Query by Example (QBE) pro snadnější filtrování dat a nový průvodce JSON pro Delphi, který přidává mapování dat v oblíbeném formátu JSON na objekty, podobně jako to máme pro XML
  • Mnoho vylepšení produktivity a kvality IDE, která usnadňují a zrychlují používání RAD Studia pro každodenní úlohy
  • Podpora inteligentních ID v RAD Serveru, aby hostované rozhraní REST API zákazníků bylo výkonnější a flexibilnější, a přitom zůstala zachována snadná použitelnost RAD Serveru

Kromě výše uvedených funkcí se vydání zaměřilo na zlepšení kvality v mnoha subsystémech, počínaje IDE, ale také na knihovny Delphi RTL, knihovnu VCL UI, multiplatformní knihovnu FireMonkey, FireDAC a další vrstvy pro přístup k datům, klientské a serverové komponenty HTTP a RAD Server.

V RAD Studiu 12 bylo implementováno 1 027 oprav problémů nahlášených zákazníky na portálu Quality Portal (quality.embarcadero.com), vyřešeno 877 veřejných hlášení o chybách a implementováno 150 požadavků zákazníků na nové funkce.

Leave a Comment