Jak se připojit k Oracle v Delphi pomocí Devart ODAC

Delphi je výkonný programovací jazyk pro vývoj aplikací pro Windows a Oracle je oblíbený systém pro správu databází. Připojení Delphi k databázím Oracle je běžným požadavkem mnoha softwarových vývojářů. Tento článek popíše, jak se připojit k Oracle v Delphi pomocí knihovny Devart ODAC. Budeme se zabývat instalací Devart ODAC, poskytneme konkrétní příklady jeho použití a porovnáme jej s FireDAC, dalším populárním frameworkem pro přístup k databázím pro Delphi.

Instalace Devart ODAC

Devart ODAC je sada komponent a knihoven pro Delphi a C++Builder, která poskytuje nativní připojení k databázím Oracle. ODAC je navržený tak, aby zjednodušil vývoj databázových aplikací a nabídl širokou škálu funkcí a výhod:

 • Nativní konektivita Oracle: ODAC nabízí nativní přímý přístup k databázím Oracle bez dalšího middlewaru nebo ovladačů ODBC. Můžete plně využít výhod funkcí a optimalizace výkonu společnosti Oracle.
 • Vysoký výkon: ODAC je optimalizován pro výkon, takže je vhodný pro aplikace, které vyžadují rychlý a efektivní přístup k datům. Využívá funkce specifické pro Oracle k dosažení vysokorychlostního načítání a manipulace s daty.
 • Široká kompatibilita: ODAC je kompatibilní s různými verzemi Oracle Database, včetně Oracle 8, 8i, 9i, 10g, 11g, 12c a 19c. Zajišťuje, že se vaše aplikace mohou připojit ke starším i novějším databázovým systémům Oracle.
 • Komponenty specifické pro Oracle: ODAC zahrnuje komponenty jako TOracleConnection, TOracleQuery a TOracleStoredProc. Tyto komponenty usnadňují práci s funkcemi specifickými pro Oracle, jako jsou PL/SQL, LOBs (Large Objects).
 • Pokročilé dotazování: ODAC podporuje pokročilé možnosti dotazování, včetně práce se složitými dotazy SQL a spouštění uložených procedur. Poskytuje také funkce, jako je vazba parametrů dotazu pro lepší zabezpečení a výkon.
 • Podpora Unicode: ODAC plně podporuje Unicode, což vám umožňuje pracovat s vícejazyčnými daty a vyvíjet internacionalizované aplikace bez problémů s kompatibilitou.
 • Mapování datových typů: ODAC automaticky mapuje datové typy Delphi na datové typy Oracle, zjednodušuje převody datových typů a zajišťuje integritu dat.
 • Zabezpečené připojení: ODAC podporuje zabezpečená připojení k databázím Oracle pomocí funkcí, jako je šifrování SSL/TLS a tunelování SSH, což zajišťuje důvěrnost a integritu dat během přenosu.
 • Integrace integrovaného vývojového prostředí (IDE): ODAC se bezproblémově integruje s prostředími IDE Delphi a C++Builder a poskytuje známé a efektivní vývojové prostředí.
 • Kompatibilita mezi platformami: ODAC nejlépe vyhovuje vývoji pro Windows, ale dá se použít také v aplikacích pro různé platformy při cílení na platformy Windows.
 • Podpora a dokumentace: Devart poskytuje komplexní dokumentaci, kurzy a fórum podpory, které vývojářům pomáhají začít s ODAC a řešit případné problémy, se kterými se setkají.
 • Komerční a bezplatné edice: ODAC nabízí komerční i bezplatné edice. Bezplatná edice obsahuje základní funkce a je vhodná pro malé projekty nebo výukové účely, zatímco komerční edice poskytuje další funkce a podporu pro rozsáhlejší aplikace na produkční úrovni.

Než budete moci začít používat Devart ODAC pro připojení k databázím Oracle v Delphi, musíte nainstalovat komponenty. Následujte tyto kroky:

 1. Stáhněte si Devart ODAC: Navštivte webové stránky Devart a stáhněte si balíček ODAC vhodný pro vaši verzi Delphi.
 2. Spusťte instalační program: Spusťte stažený instalační program a postupujte podle pokynů průvodce instalací. Vyberte příslušné verze Delphi, se kterými chcete integrovat ODAC během instalace.
 3. Ověřte instalaci: Otevřete Delphi a zkontrolujte, zda jsou po instalaci v Delphi IDE k dispozici komponenty Devart ODAC.

Připojení k databázi Oracle Database

Teď, když je nainstalovaný Devart ODAC, se připojíme k databázi Oracle pomocí Delphi.

uses
 ..., ODAC.Oracle;

procedure ConnectToOracle;
var
 OracleConnection: TOracleConnection;
begin
 OracleConnection := TOracleConnection.Create(nil);
 try
  OracleConnection.Server := 'YourOracleServerAddress';
  OracleConnection.Username := 'YourUsername';
  OracleConnection.Password := 'YourPassword';
  OracleConnection.Connect;
  if OracleConnection.Connected then
   ShowMessage('Connected to Oracle Database!')
  else
   ShowMessage('Failed to connect to Oracle Database.');
 finally
  OracleConnection.Free;
 end;
end;

Ve výše uvedeném fragmentu kódu importujeme komponenty ODAC a navážeme připojení k databázi Oracle. Nahraďte “YourOracleServerAddress”, “YourUsername” a “YourPassword” příslušnými informacemi o databázovém serveru.

Práce s Devart ODAC

Devart ODAC poskytuje mnoho funkcí pro práci s databázemi Oracle v Delphi. Tady je několik běžných úloh:

Dotazování databáze

Komponentu TOracleQuery můžete použít ke spouštění dotazů SQL na databázi Oracle.

uses
 ..., ODAC.Oracle;

procedure ExecuteSQLQuery;
var
 OracleQuery: TOracleQuery;
begin
 OracleQuery := TOracleQuery.Create(nil);
 try
  OracleQuery.Connection := OracleConnection; // Use the previously established connection
  OracleQuery.SQL.Text := 'SELECT * FROM YourTable';
  OracleQuery.Open;
  // Process the query results
 finally
  OracleQuery.Free;
 end;
end;

Provádění uložených procedur

Devart ODAC podporuje snadné volání uložených procedur Oracle.

uses
 ..., ODAC.Oracle;

procedure ExecuteStoredProcedure;
var
 OracleStoredProc: TOracleStoredProc;
begin
 OracleStoredProc := TOracleStoredProc.Create(nil);
 try
  OracleStoredProc.Connection := OracleConnection; // Use the established connection
  OracleStoredProc.StoredProcName := 'YourProcedure';
  OracleStoredProc.Prepare;
  OracleStoredProc.ExecProc;
  // Process the stored procedure results or output parameters
 finally
  OracleStoredProc.Free;
 end;
end;

Porovnání Devart ODAC s FireDAC

FireDAC je framework pro přístup k databázi vyvinutý společností Embarcadero Technologies pro Delphi a C++Builder, dvě populární integrovaná vývojová prostředí (IDE) pro vývoj aplikací pro Windows. FireDAC je zkratka pro “Firebird/InterBase, Database Access Components”, ale není omezen na databáze Firebird a InterBase; Poskytuje přístup k široké škále systémů pro správu databází, což z něj činí všestranný a komplexní nástroj pro připojení k databázím.

Zatímco Devart ODAC a FireDAC jsou oblíbené volby pro přístup k databázi v Delphi, liší se v následujícím:

Devart ODAC:

 • Nabízí přímý přístup k databázím Oracle
 • Je optimalizován pro funkce specifické pro Oracle
 • Poskytuje komplexní sadu komponent a funkcí specifických pro Oracle
 • Je upřednostňován, když je nezbytná kompatibilita s databází Oracle

FireDAC:

 • Nabízí univerzální přístup k databázi a podporuje více systémů správy databází.
 • Poskytuje konzistentní rozhraní API pro různé databáze, což usnadňuje přepínání mezi databázemi.
 • Ideální pro projekty, které vyžadují flexibilitu z hlediska databázových platforem.

Volba mezi Devart ODAC a FireDAC závisí na vašich konkrétních požadavcích projektu. Pokud primárně pracujete s databázemi Oracle, může být Devart ODAC lepší volbou díky podpoře Oracle na míru.

Závěr

V tomto článku jsme popsali, jak se připojit k databázím Oracle v Delphi pomocí Devart ODAC. Pokryli jsme proces instalace, připojení k databázi a práci s komponentami Devart ODAC. Porovnali jsme Devart ODAC s komponenty FireDAC a popsali pro co jsou které komponenty vhodnější.

Devart ODAC je robustní volbou pro vývojáře Delphi, kteří potřebují efektivní a funkčně bohatý přístup k databázím Oracle. Podle kroků a příkladů uvedených v tomto článku můžete bezproblémově integrovat Devart ODAC do svých projektů Delphi a snadno začít pracovat s databázemi Oracle.

Přeloženo. Autor: Anastasiia Lijnis Huffenreuter (DAC Team, Devart)

Leave a Comment