Jak se připojit k SQL Serveru v Delphi pomocí Devart SDAC

Delphi je oblíbený programovací jazyk pro vývoj aplikací pro systém Windows a připojení k databázím, jako je SQL Server, je běžným požadavkem mnoha softwarových projektů. Devart SDAC je výkonná sada komponent, která zjednodušuje připojení k databázím v aplikacích Delphi. V tomto článku vás provedeme procesem připojení k SQL Serveru pomocí Devart SDAC, včetně instalace a příkladů interakce s komponentami. Stručně také porovnáme SDAC s FireDAC, abychom vám pomohli vybrat ten správný nástroj pro váš projekt.

Instalace systému Devart SDAC

Devart SDAC je komplexní sada komponent Delphi, která poskytuje nativní připojení k databázím Microsoft SQL Server. Zjednodušuje a vylepšuje vývoj databází v aplikacích Delphi tím, že nabízí širokou škálu funkcí a výhod.

Funkce SDAC:

 • Přímé připojení: Devart SDAC nabízí přímý a nativní přístup k databázím Microsoft SQL Server bez nutnosti použití dalších knihoven nebo ovladačů. Tato přímá konektivita vede k rychlejšímu a efektivnějšímu přístupu k datům.
 • Kompatibilita napříč verzemi: SDAC podporuje různé verze serveru Microsoft SQL Server, což zajišťuje, že se vaše aplikace mohou bezproblémově připojovat ke starším i novějším databázovým serverům.
 • Široká škála datových typů: SDAC poskytuje podporu pro širokou škálu datových typů SQL Serveru, včetně uživatelsky definovaných typů a parametrů s hodnotou tabulky, takže je vhodný pro aplikace pracující se složitými datovými strukturami.
 • Pokročilá podpora jazyka SQL: SDAC Devart umožňuje snadno provádět dotazy SQL. Podporuje složité příkazy SQL, uložené procedury a funkce, což vám umožní efektivně pracovat s databázemi SQL Serveru.
 • Optimalizace výkonu: SDAC obsahuje funkce, jako je sdružování připojení, ukládání dotazů do mezipaměti a asynchronní dotazy, které optimalizují výkon databázových operací, což vede k rychlejšímu načítání a zpracování dat.
 • Jednotný přístup k datům: SDAC nabízí jednotný přístup k datům, který umožňuje pracovat s daty SQL Serveru pomocí stejných komponent a struktury kódu bez ohledu na používanou verzi Delphi.
 • Visual Query Builder: Devart SDAC obsahuje nástroj pro vizuální tvorbu dotazů, který zjednodušuje proces vytváření dotazů SQL, čímž snižuje potřebu ručního kódování a možných chyb.
 • Zabezpečený přenos dat: SDAC podporuje šifrování dat a připojení SSL (Secure Socket Layer), což zajišťuje, že vaše data zůstanou během přenosu mezi aplikací Delphi a databází SQL Server v bezpečí.
 • Zpracování dat BLOB: SDAC Devart umožňuje efektivní zpracování dat BLOB (Binary Large Object), takže je vhodný pro aplikace, které ukládají a načítají velké soubory nebo multimediální obsah.

Výhody SDAC:

 • Zlepšení produktivity: Devart SDAC zefektivňuje vývoj databází v Delphi a umožňuje vývojářům soustředit se na logiku aplikace a nezabývat se nízkoúrovňovými detaily připojení k databázi.
 • Vysoký výkon: Přímá konektivita a optimalizační funkce SDAC vedou k rychlejším databázovým operacím, což je zásadní pro aplikace, které vyžadují rychlé načítání a zpracování dat.
 • Kompatibilita napříč platformami: SDAC je kompatibilní s více verzemi Delphi a funguje v systémech Windows i MacOS, takže je vhodný pro vývoj napříč platformami.
 • Bezpečná práce s daty: Díky podpoře šifrování dat a zabezpečených připojení zajišťuje Devart SDAC ochranu citlivých dat v průběhu celého procesu přenosu dat.
 • Flexibilita: Podpora široké škály datových typů a funkcí serveru SQL Server: Devart SDAC umožňuje vývojářům vytvářet univerzální aplikace, které si poradí s různými datovými scénáři.
 • Vizuální tvorba dotazů: Vizuální nástroj pro tvorbu dotazů zjednodušuje tvorbu dotazů SQL, zpřístupňuje je vývojářům s různou úrovní dovedností a snižuje pravděpodobnost výskytu chyb v syntaxi jazyka SQL.
 • Podpora dodavatelů: Devart nabízí vynikající zákaznickou podporu a pravidelné aktualizace SDAC, které zajišťují, že vaše databázové připojení zůstane spolehlivé a aktuální.

Než budete moci začít používat Devart SDAC, musíte jej nainstalovat do vývojového počítače. Postupujte podle následujících kroků:

Vytvoření připojení

Nyní, když máte nainstalovaný Devart SDAC, vytvořte připojení k databázi SQL Server.

uses
 DbxSda;

procedure ConnectToSQLServer;
var
 Connection: TMSConnection;
begin
 Connection := TMSConnection.Create(nil);
 try
  Connection.Server := 'YourServerName';
  Connection.Database := 'YourDatabaseName';
  Connection.Username := 'YourUsername';
  Connection.Password := 'YourPassword';
  Connection.Connect;
  
  // Connection established successfully
 except
  on E: Exception do
  begin
   ShowMessage('Connection error: ' + E.Message);
   Connection.Free;
  end;
 end;
end;

Nahraďte položky ‘YourServerName’, ‘YourDatabaseName’, ‘YourUsername’ a ‘YourPassword’ svými přihlašovacími údaji k serveru SQL.

Provádění dotazů SQL

Po připojení můžete pomocí SDAC provádět dotazy SQL. Zde je příklad provedení jednoduchého dotazu:

uses
 MSQuery;

procedure ExecuteSQLQuery;
var
 Query: TMSQuery;
begin
 Query := TMSQuery.Create(nil);
 try
  Query.Connection := Connection; // Use the previously created connection
  Query.SQL.Text := 'SELECT * FROM YourTable';
  Query.Open;

  // Process the query results here

  Query.Close;
 finally
  Query.Free;
 end;
end;

Získávání dat

Pro načtení dat z výsledku dotazu můžete použít smyčku. Zde je uveden způsob načítání záznamů:

while not Query.Eof do
begin
 // Access fields using Query.FieldByName('ColumnName').Value
 ShowMessage('Name: ' + Query.FieldByName('Name').AsString);
 Query.Next;
end;

Vkládání, aktualizace a mazání záznamů

Devart SDAC podporuje také manipulaci s daty. Zde je příklad vkládání, aktualizace a mazání záznamů:

procedure InsertUpdateDeleteRecords;
begin
 // Insert
 Query.SQL.Text := 'INSERT INTO YourTable (Name, Age) VALUES ('John Doe', 30)';
 Query.ExecSQL;

 // Update
 Query.SQL.Text := 'UPDATE YourTable SET Age = 31 WHERE Name = 'John Doe'';
 Query.ExecSQL;

 // Delete
 Query.SQL.Text := 'DELETE FROM YourTable WHERE Name = 'John Doe'';
 Query.ExecSQL;
end;

Porovnání Devart SDAC s FireDAC

FireDAC je výkonný a flexibilní framework pro přístup k databázím vyvinutý společností Embarcadero Technologies. Je nedílnou součástí integrovaných vývojových prostředí Embarcadero RAD Studio (dříve známé jako Borland Delphi) a C++Builder. FireDAC zjednodušuje připojení k databázím a poskytuje jednotnou, vysoce výkonnou přístupovou vrstvu pro širokou škálu DBMS, díky čemuž je oblíbenou volbou mezi vývojáři Delphi a C++Builderu.

Devart SDAC i FireDAC jsou vynikající komponenty pro připojení k databázím pro Delphi. Zde je jejich stručné srovnání, které vám pomůže vybrat tu správnou pro váš projekt:

Devart SDAC:

 • Specializuje se na různé databáze, včetně SQL Serveru.
 • Bohatá sada funkcí, včetně podpory pokročilých datových typů.
 • Optimalizováno pro vysoce výkonný přístup k databázím.
 • Může vyžadovat samostatnou licenci.

FireDAC:

 • Součástí RAD Studia (Delphi, C++ Builder), není nutná samostatná instalace.
 • Podporuje širokou škálu databází, včetně SQL Serveru.
 • Nabízí pokročilé funkce, jako je šifrování dat a vývoj napříč platformami.
 • Součástí RAD Studia, což některým uživatelům snižuje náklady na licenci.

Volba mezi Devart SDAC a FireDAC nakonec závisí na konkrétních požadavcích projektu a licenčních požadavcích.

Závěr

Ukázali jsme si, jak se připojit k SQL Serveru v Delphi pomocí Devart SDAC. Naučili jste se instalovat komponenty, navázat spojení s databází, provádět dotazy SQL, získávat data a manipulovat se záznamy. Kromě toho jsme uvedli stručné srovnání Devart SDAC a FireDAC, které vám pomůže informovaně se rozhodnout pro vaše potřeby připojení k databázi v projektech Delphi. Díky těmto dovednostem můžete bez obav integrovat databáze SQL Serveru do svých aplikací v Delphi pomocí Devart SDAC. Hodně štěstí a neváhejte se obrátit na náš tým podpory, pokud budete potřebovat pomoc s nastavením!

Přeloženo. Autor: Anastasiia Lijnis Huffenreuter (DAC Team, Devart)

Leave a Comment